Trang chủ

Hotline 0911 899 388

Chỉ cần trả lời câu hỏi” Sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp hiện tại hoặc tương lai có thể kinh doanh mang lại lợi ích cho nước Úc? Nếu câu trả lời Yes thì nên chọn loại visa này tốt hơn thay vì phải làm visa 188A. 

​Hai loại Visa thu hút nhà đầu tư định cư tại Úc – Mỹ

Mở chi nhánh doanh nghiệp tại Úc với Visa 457 - OBS

Bước đầu tiên làm thủ tục mở chi nhánh là xin OBS (Oversea Business sponsorship) tại thành phố mà mình muốn mở chi nhánh như Melbourne Centre of Excellent, Sydney Centre of Excellent. Sau khi được chấp thuận OBS, chủ doanh nghiệp có thể tự đề cử (Nomination) chính mình, vợ, con hoặc anh em, nhân viên cấp cao trong công ty ở cấp bậc nhà quản lý. (người được đề cử phải chứng minh đang làm trong doanh nghiệp ở chức vụ quản lý, có bằng cử nhân và IELTS 4.5). Bước kế tiếp, người được đề cử sẽ được cấp visa 457 cho cả gia đình đến ÚC để mở chi nhánh theo bản kế hoạch kinh doanh (Business Plan) đã nộp cho Bộ di trú trong giai đoạn xin OBS. Sau khi đến Úc, chi nhánh doanh nghiệ VN phải chứng minh có hoạt động kinh doanh thật sự như có đăng ký giấy phép, có hoạt động giao dịch và có trả lương cho người đề cử thì sau 6 tháng đến 2 năm, người được đề cử là trưởng chi nhánh tại Úc sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin thường trú nhân theo Subclass 186/187.

Những ưu điểm của 457-OBS:

- Không nhất thiết phải đầu tư số tiền trên 500.000AUD như 188A

- Không bị kiểm toán tài chính công ty và chứng minh tổng tài sản trên 800.000AUD.

- Không phải chứng minh có lợi nhuận và thuê ít nhất 2 lao động địa phương.

- Thời gian xin OBS 7 tháng, xin đề cử 2,5 tháng và xin visa 457 2,5 tháng.

- Người được đề cử được yêu cầu không ra khỏi nước Úc quá 90 ngày.

- Dùng giấy phép OBS để đề cử nhân viên trong công ty tại VN trong những năm tiếp theo.

- Những doanh nghiệp đã từng có giao dịch với các doanh nghiệp Úc sẽ là 1 thuận lợi trong xét đơn xin OBS và Visa 457.