Trang chủ

Hotline 0911 899 388

VISA 188/888

Giá khởi điểm: từ

Mã số BDS:

LIÊN HỆ: Mr Minh: 0911 899 388

GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình Đầu Tư Úc Visa 188 – là dạng thị thực tạm trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ tối thiểu.

Người đứng đơn chính cùng các thành viên gia đình hợp pháp (vợ/chồng và con cái dưới 18 tuổi còn độc thân) sẽ được cấp visa tạm trú (Visa 188 – Provisional visa) với thời hạn 4 năm, có thể gia hạn trong 2 năm sau đó hoặc tiếp tục nộp đơn xin visa thường trú vĩnh viễn (Visa 888 – Permanent Residence).

Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ tương đối nhanh chóng, hồ sơ đơn giản và dễ chứng minh tài chính.

Visa 188 tạo cơ hội cho nhà đầu tư cùng gia đình được kinh doanh và đóng góp cho kinh tế tỉnh bang, thuận tiện trong việc đi lại giữa Úc và Việt Nam cũng như được hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, và an sinh xã hội của Úc.

Dạng thị thực Visa 188 bao gồm các loại chính:

a.Kinh doanh sáng tạo (Visa 188A)

b.Đầu tư bảo lãnh(Visa 188B; 188C; 188C*)

Quyền lợi chương trình Visa 188:

·         Tự do ra vào ÚC 

·         Trẻ em được học miễn phí đến PTTH

·         Được phép mua BDS , bảo hiểm tại Úc

·         Cơ hôi nhập quốc tịch cho cả gia đình

·         Bảo lãnh người thân sau khi định cư

·         Phát triển mở rộng Doanh nghiệp

 

Hình thức đầu tư 1 : DIỆN KINH DOANH SÁNG TẠO – VISA 188A

Business Innovation 188

Điều kiện đương đơn: 

·         Tài sản trên $800.000 Úc Kim

·         Dưới 55 tuổi vào thời điểm nộp đơn.

·         Trong ít nhất 2 của 4 năm gần nhất, đương đơn có cổ phần trong tối đa 2 công ty mà có tổng doanh thu hàng năm trên $500,000 AUD.

·         Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó.

·         Đương đơn chứng minh được nhu cầu cần ở Úc để thiết lập hoạt động doanh nghiệp nói trên.

Điều kiện để được định cư chính thức: 

·         Doanh thu hàng năm (tính đến 2 công ty) đạt tối thiểu 300.000 AUD trong 1 năm trước ngày nộp đơn xin định cư chính thức.

·         Góp vốn kinh doanh/công ty ở Úc, trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty tại Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu là:

·         51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/năm.

·         30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/năm.

·         10% nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán.

·         Đạt được 2 trong 3 điều kiện sau:

·         Tổng giá trị góp vốn vào doanh nghiệp đạt tối thiểu 200.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.

·         Tổng giá trị tài sản phải đạt tối thiểu 600.000 AUD trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn.

·         Công ty ở Úc phải tạo ra tối thiểu 2 việc làm cho người bản xứ.

·         Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc.

·         Phải sống tại Úc tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn.

 

Hình thức đầu tư 2 :DIỆN ĐẦU TƯ BẢO LÃNH – VISA 188B

Business Investor 188

Điều kiện đương đơn:

·         Người đứng đơn phải dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo Thang điểm Di trú.

·         Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý và được một trong các bang ở Úc bảo lãnh.

·         Giá trị tài sản phải đạt tối thiểu 2.250.000 AUD (02 năm trước ngày nộp đơn).

·         Người đứng đơn phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp (1 trong 5 năm trước ngày nộp đơn). Trong đó:

+ Sở hữu tài sản phải đạt tối thiểu 10% trên tổng giá trị tài sản của công ty, hoặc

+ Trực tiếp quản lý những nguồn đầu tư hợp pháp với giá trị tối thiểu 1.500.000 AUD.

·         Thực hiện đầu tư 1.500.000 AUD vào trái phiếu nhà nước (được tỉnh bang đảm bảo) khi có quyết định cấp visa.

Điều kiện để được định cư chính thức:

·         Có tối thiểu 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm.

·         Người nộp đơn và các thành viên gia đình vẫn còn visa 188.

·         Việc đầu tư 1.500.000 AUD vẫn còn duy trì và liên tục trong 4 năm.

·         Tuân thủ các quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư.

·         Không tham gia các hoạt động kinh doanh/đầu tư trái pháp luật và không được chấp nhận tại Úc.

·         Có nguyện vọng tiếp tục kinh doanh/đầu tư tại Úc.

·         Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc.

TIỆN ÍCH XUNG QUANH

BẢN ĐỒ